ardışık soruları

22' den 56'ya kadar kaç tane doğal sayısı vardır?

a) 33 b) 34 c) 35 d) 36

k + 3 > 12 işleminde k yerine getirilebilecek en büyük sayı kaçtır ?

a) 9 b) 10 c) 8 d) 7

4 + 5 - 3 x 2 = işleminin sonucu nedir ?

a) 9 b) 2 c) 3 d) 4

234 ile 123 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

a) 111 b) 222 c) 112 d) 121

45 ten 99 a kadar kaç tane doğal sayı vardır?

a) 54 b) 55 c) 36 d) 63

Ardışık iki doğal sayının toplamı 189 dur. Küçük sayı kaçtır?

a) 93 b) 94 c) 95 d) 92

Ardışık iki doğal sayının toplamı 131 dir. Büyük sayı kaçtır?

a) 66 b) 65 c) 64 d) 63

Ardışık iki çift doğal sayının toplamı 94 tür. Küçük sayı kaçtır?

a) 44 b) 45 c) 46 d) 47

Ardışık iki çift doğal sayının toplamı 150 dir. Büyük sayı kaçtır?

a) 74 b) 75 c) 76 d) 77

Ardışık iki tek doğal sayının toplamı 32 dir. Büyük sayı kaçtır?

a) 15 b) 17 c) 13 d) 19

Ardışık iki tek doğal sayının toplamı toplamı 60 tır. Küçük sayı kaçtır?

a) 28 b) 29 c) 27 d) 31

 

Ardışık iki çift doğal sayının toplamı 634 tür. Küçük sayı kaçtır?

a) 318 b) 317 c) 316 d) 315  

Ardışık iki tek doğal sayının toplamı 404 tür. Küçük sayı kaçtır?

a) 204 b) 203 c) 202 d) 201

13.A) k>17 – 2 eşitsizliğinde “k” yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

15 b) 16 c) 17 d) 19

a>( 4 + 5) - ( 3 + 0 ) işleminde “a” yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

a) 7 b) 5 c) 13 d) 11

949 da 999 a kadar kaç tane doğal sayı vardır?

a) 49 b) 50 c) 51 d) 52

Ardışık iki sayının toplamı 123’tür. Büyük sayının 19 eksiği kaçtır?

a) 42 b)43 c)44 d)45

23 ile 43 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır?

a) 19 b) 20 c) 21 d) 18

Ardışık iki doğal sayının toplamı 89 dur. Büyük sayı kaçtır?

a) 50 b) 54 c) 45 d) 44

78950 sayısında kaç tane onluk vardır?

a) 7895 b) 789   c) 78 d) 78950

Rakamlarının sayı değerleri toplamı 6 olan kaç tane iki basamaklı sayı vardır?

a) 6 b) 5 c)4 d) 8

Aşağıdaki sayıların hangisinin sayı değerleri toplamı en azdır?

A) 2146 B) 3078 C) 2940 D) 1982

En küçük ardışık 5 tek sayının toplamı kaçtır?

A) 25 B) 24 C) 35 D) 18

Üç ardışık doğal sayının toplamı 144 ise ortadaki sayı kaçtır?

A-46 B-47 C-48 D-49

28’den 121’e kadar kaç doğal sayı vardır?

A.93 B-94 C-92 D-95

Dört ardışık çift doğal sayının toplamı 260 ise en büyük sayı kaçtır?

A-68 B-78 C-58 D-48

Aşağıdakilerden hangisi ardışık iki doğal sayının toplamıdır?

A) 16 B) 20 C) 32 D) 37

Ardışık 3 çift sayının toplamı 126'dır. Küçük sayı kaçtır?

A) 44 B) 42 C) 40 D) 38

333 333 doğal sayısında basamak değeri 30 000 olan rakam, sağdan kaçıncı rakamdır?

A)2 B)5 C)3 D)4

Ardışık 5 tek sayının toplamı 225'tir. En büyük sayı kaçtır? A) 49 B) 51 C) 53 D) 55

3984 sayısında hangi rakamın sayı değeri basamak değerine eşittir?

A) 4 B) 8 C) 9 D) Hiçbiri

Rakamları birbirinden farklı ve rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 19 olan dört basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9830 B) 9810 C) 9820 D) 9730

k > 25 + 49 eşitsizliğinde "k" yerine yazılabilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 74 b) 72 c) 75 d) 73

34)k < 21 + 39 eşitsizliğinde "k" yerine yazılabilecek en büyük sayı aşağıdakilerden

a) 61 b) 59 c) 69 d) 56

3 5) 7m675 < 78673 ise, “m” yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

A)13 B)15 C)21 D)28

36).Aşağıdakilerden hangisi ardışık çift sayılardır?

A)38-40-42 B)54-56-60 C)102-106-108 D)120-124-128

37) K+8<67 eşitsizliğinde "K" nin alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır?

A) 56 B) 57 C)58 D)69

38) 41' den 163' e kadar kaç tane doğal sayı vardır? A)122 B) 123 C) 124 D) 125

39) 115 ile 257 arasında kaç tane doğal sayı vardır? A) 141 B) 142 C) 143 D) 144

40) Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 642'dır.Bu sayılardan büyüğü kaçtır?

A) 212 B) 214 C) 216 D) 218

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !